Hãy Nói Chuyện!

Green Bench OC là một sáng kiến khu vực về việc sơn băng ghế màu xanh trái chanh ở Quận Cam như một phần của chiến dịch lớn hơn là Promise to Talk.

Promise to Talk hoạt động để giảm định kiến về sức khỏe tinh thần ở Quận Cam bằng cách khuyến khích cư dân nói chuyện cởi mở và trung thực về sức khỏe tinh thần. Và những băng ghế màu xanh trái chanh của chúng tôi cung cấp cho cư dân nơi hoàn hảo để làm điều đó!

GHÉ THĂM PROMISE TO TALK

Chúng tôi là ai?

Sức khỏe tinh thần rất quan trọng ở Quận Cam! Nhưng tại sao lại là các băng ghế? Và tại sao lại là màu xanh trái chanh?
VỀ CHÚNG TÔI

Tham Gia

Chúng tôi mời tất cả các thành phố, trường học, doanh nghiệp, nhà thờ và các tổ chức cộng đồng khác của OC sơn màu xanh lá cây cho băng ghế.
THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Nguồn Hỗ Trợ

Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng một chút trợ giúp khi nói đến sức khỏe tinh thần của chúng ta.
NGUỒN HỖ TRỢ SỨC KHỎE TINH THẦN
Hero Image

Kết nối với chúng tôi!

© 2022 Providence

Đã đăng ký bản quyền.

Trở lại đầu trang