Tìm Hiểu và Chia Sẻ

Khi nói đến sức khỏe tốt, tinh thần của chúng ta xứng đáng được quan tâm giống như cơ thể của chúng ta vậy.

Sức khỏe tinh thần của chúng ta đóng một vai trò rất lớn trong cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nó cũng định hình cách chúng ta liên hệ với người khác, xử lý những khó khăn và khả năng đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Sức khỏe tinh thần bao gồm sự lành mạnh về xã hội, tình cảm và tâm lý của chúng ta

Khi chúng ta trải qua những khó khăn về sức khỏe tinh thần, suy nghĩ, tâm trạng và hành vi của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Nếu những tác nhân gây căng thẳng hoặc vấn đề trong cuộc sống của quý vị ngăn cản quý vị hoạt động tốt hoặc cảm thấy tốt, quý vị không đơn độc.
Hiện có sự trợ giúp.. 

Chỉ có chuyên gia sức khỏe tinh thần mới có thể chẩn đoán bệnh tâm thần. Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang gặp khó khăn, điều quan trọng là phải lên tiếng. Nói chuyện với một thành viên gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia đáng tin cậy.

Nguồn Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tờ Thông Tin về Sức Khỏe Tinh Thần:
Tiếng Anh  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Việt
-  Promise to Talk

Nguồn Hỗ Trợ về Căng Thẳng và Cách Đối Phó
- Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (Centers for Disease Control, CDC) 

Cơ Quan Tìm Kiếm Dịch Vụ Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi
-  Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tinh Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA)

Quyết Định Xem Một Nhà Cung Cấp Có Phù Hợp với Quý Vị Hay Không
-  Viện Sức Khỏe Tinh Thần Quốc Gia  

Trò Chuyện với Trẻ Em về Sức Khỏe Tinh Thần
Tiếng Anh  /  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Việt
-  Promise to Talk

Creatives Focused on Connection

Nguồn Hỗ Trợ về Điện Thoại, Trò Chuyện và Nhắn Tin

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang gặp nguy hiểm cận kề, hãy đến phòng cấp cứu gần nhất hoặc gọi 9-1-1.

Hero Image

Kết nối với chúng tôi!

© 2022 Providence

Đã đăng ký bản quyền.

Trở lại đầu trang